Ajudes “Digitaliza” per a Pymes de la Comunitat Valenciana

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ofereix ajudes a Pymes per tal d’incrementar el seu nivell tecnològic i fomentar la transformació digital a través del desenvolupament de projectes i implantació de solucions TIC.

Beneficiaris de les ajudes

Podrà beneficiar-se aquella empresa amb seu a la Comunitat Valenciana i que les seves activitats estiguin relacionades segons el CNAE 2009.

 • Seccions C, D, E i F-Divisions 10-43.
 • Secció H-Divisions 49 a 53.
 • Secció J-Divisions 58 a 63.
 • Secció M-Divisions 69 a 74

Projectes subvencionables

Els projectes que podran recolzar-se en la subvenció del IVACE hauran d’estar relacionats amb:

Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés.

Es consideraran:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d’actuacions.
 • Sistemes de control numèric.
 • Sistemes MES, APS, SCADA.
 • Aplicacions que facilitin el manteniment preventiu
 • Robots industrials (norma ISO 8373).
 • Sistemes de visió artificial i Sistemes automatitzats d’emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda dels mateixos.
 • Implantació de PLC.

Subvenció

La subvenció és a fons perdut de fins al 40% dels costos subvencionables. El pressupost es limitarà als 80.000 €. L’ajuda s’assignarà per concurrència competitiva i només podran presentar dos projectes per empresa com a màxim.

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà pròximament, per al període de novembre i desembre 2018.

Hi estàs interessat?

A BlueSmart t’ajudem a desenvolupar el teu projecte, no esperis més i contacta amb nosaltres.

software aps preactornueva versión preactor aps