Cas d’èxit

PREMIUM INGREDIENTS

SECTOR ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Seqüenciació i Planificació de la Producció

Objetius clars i la solució adequada

L’empresa va apostar per una eina que els ajudés a ser més efectius en les previsions de compra, en la optimització dels recursos (humans i tècnics) i a optimitzar la producció de l’empresa. Amb l’objectiu destacat d’evitar la pèrdura de matèria primera per caducitat i realitzant les fabricacions usant els ingredients adequats i sempre al menor cost possible.

Al seu torn, havia de realitzar-se una passarel.la amb el Sistema de Gestió de Magatzem per a disposar de les dates de caducitat i lots correctes.

Els professionals de BLUESMART s’han encarregat de tot el procés d’implantació, desde les tasques d’instal.lació i configuració del software Simatic IT Preactor AS ULTIMATE, fins a les diferents integracions necessàries amb els sistemes ja disponibles al client.

La correcta gestió de les dates de caducitat de les matèries primeres, ha permès a PREMIUM INGREDIENTS evitar malbaratament alimentari i un òptim control de les cues de fabricació en cada una de les línies productives,

Fachada Premium Ingredients - Caso de éxito BlueSmart
Premium Ingredients LAB - Caso de éxito BlueSmart
Premium Ingredients - Caso de éxito de BlueSmart
Full delivery Platform PPB - Caso de éxito BlueSmart

INDICADORS

Optimització costos en la formulació
Costos de compra
Pèrdues per caducitat de MP
Optimització de les línies de fabricació

Diagrama de progrés de Premium Ingredients

A nivell general, del Departamento de Producció, Direcció IT y Gerència de PREMIUM INGREDIENTS buscaven:

  • Incrementar el nivell de servei al client.
  • Garantitzar els plaços de lliurament.
  • Reducció de costos de producció tenint en compte la variabilitat del cost de fabricació, bé pels materials o per la gestió de formulacions.
  • Reducció de temps de procés.
  • Incrementar la productivitat minimitzant les pèrdues, reduïnt el nivell d’existències i millorant el sistema d’aprovisionament

“Quan vam començar, era quasi una feina endevinar quins elements dels nostres  processos de producció teniem més dificultats. Però ara tenim l’experiència i la tecnologia adequada per anticipar quins problemes de producció o programació és possible que sorgeixin i podem fer front a les necessitats que l’àrea comercial demanda a l’àrea de fabricació. Però no ens vam quedar aquí, vam continuar personalitzant Simatic IT Preactor per a que ens acompanyi en el nostre ritme de creixement i afrontem, al costat de l’equip de BLUESMART, els actuals reptes actuals i futurs que sens dubte haura d’afrontar la nostra capacitat de producció”.

Xavier Trias, Dtor. TIC de PREMIUM INGREDIENTS

Logo white Premium Ingredients - Caso de éxito BlueSmart
0 %

Millora en productivitat

0 %

Reducció en inventaris de matèria primera

0 %

Reducció en temp total productiu

0 %

Increment d'entregues a temps

PARTNER

bluesmart-inicio-footer-img