MRP vs. MRP II

El nostre dia a dia esta a les fàbriques dels nostres clients. Una de les qüestions que sempre surt a la llum és la planificació dels materials: quant i quan aprovisionar-se? Com identificar els problemes de capacitat del pla de producció?

Per això avui dediquem el nostre post a explicar què és el MRP (Material Requirement Planning) i el MRP II (Manufacturing Resource Planning).

Comencem pel principi:

 

Què és el MRP?

El MRP (Material Requierement Planning), o planificador de les necessitats de material, és un sistema per planificar la producció, programar i controlar els inventaris. Cap a finals dels anys 50, els sistemes MRP van començar a utilitzar-se en els sectors productius. La seva raó de ser era administrar els processos de fabricació.

El MRP respòn a les preguntes de quant i quan proveïr-se de materials. Aquest sistema treballa amb dos paràmetres bàsics: temps i capacitats. Calcula les quantitats de producte acabat a fabricar, els components necessaris i les matèries primeres a comprar per poder satisfer la demanda, obtenint així el pla de producció especificant les dates i continguts a fabricar; el pla d’aprovisionament de les compres a realitzar als proveïdors i els informes d’excepció.

Però els càlculs del MRP van començar a ser insuficients amb l’enriquiment de la indústria i de la tecnologia, i es va fer necessari calcular si es disposava de suficients recursos per a realitzar les tasques planificades, deixant una mica obsolet el nou sistema.

El MRP va seguir evolucionant i va derivar en el MRPII, que ofereix una arquitectura de processos de planificació, simulació, execució i control, per aconseguir els objectius de producció, ajustant les capacitats, la mà d’obra, els inventaris, els costos i els terminis de producció.

 

Què és el MRP II?

El principal objectiu del sistema MRP II (Manufacturing Resource Planning) és identificar els problemes de capacitat del pla mestre de producció, i facilitar l’avaluació i execució de les modificacions oportunes en el planificador, per controlar, detectar i corregir les incidències generades d’una manera àgil i ràpida.

Així, proporciona dades consistents a tots els membres en el procés de fabricació a mesura que el producte es mou a través de la línia de producció.

El MRPII es defineix per les seves diferents enfocaments (Planificació de producció, Programació mestra de producció, Planificació de necessitats de material, Control d’activitat de producció) en diferents horitzons de temps.

En definitiva, podem dir que el MRP II és un sistema de planificació i control de la producció totalment integrat de tots els recursos per a la fabricació de l’empresa (producció, màrqueting, finances i enginyeria) basat en un suport informàtic que respon a la pregunta “Què passaria si ..?”.

 

MRP vs MRP II. Conclusió.

El MRP II ofereix característiques addicionals respecte al MRP:

  • Planificació de capacitat
  • Nivells de Planificació definides
  • Política de Pla Mestre estructurada i documentada
  • Possibilitats de simulació
  • Realimentació en bucle tancat

 

El MRP II és una ampliació del MRP, així, a més de definir què, quant i quan s’ha de produïr, també defineix quins recursos, en quina quantitat, i en quin moment han de ser necessaris per dur a terme aquesta producció calculada.

Cada enfocament té la seva pròpia versió per a identificar i ajustar els desequilibris, el dilema és que ho fa pensant en una capacitat infinita i en temps d’espera estàtics.

Com resoldre aquest conflicte? Quina solució tecnològica hi ha per a planificar a capacitat finita i que s’adapti a la demanda?

La resposta en el nostre proper post.

 

Siemens PLM Software premia a BluesMart como partner destacado implantando Preactor