Política de privacidad y protección de datos

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, L.O.P.D.), BlueSmart Solutions for Manufacturing, S.L. (Des d’ara BlueSmart). Informa els usuaris d’aquesta web el següent:

Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitut dels diferents serveis que s’ofereixen a través del lloc web al qual s’accedeix, entre d’altres, mitjançant l’adreça principal www.blue-smart.es, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al corresponent fitxer el responsable del qual és BlueSmart, Av. Sant Julià, 1. Edif. Tilma. 08403 Granollers (Barcelona).

Quan per a la utilització o sol·licitut d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitut dels serveis que s’ofereixen a través de la present web o l’enviament per qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de BlueSmart i la seva tractament automatitzat, en els termes estipulats en el present document.

Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets podrà efectuar-se mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@blue-smart.es o per escrit al domicili de BlueSmart, en Av. Sant Julià, 1. Edif. Tilma. 08403 Granollers (Barcelona).

La direcció de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de contractació o de subscripció a algun servei ofert per BlueSmart, podrà ser utilitzada posteriorment per part de BlueSmart per a l’enviament d’informació comercial i promocional, previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si res manifesten al contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció. L’usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@blue-smart.es.

BlueSmart es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l’obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris. Així mateix, BlueSmart es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzativa legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Això no obstant, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són indestructibles.