6 raons per implantar Six Sigma a la teva fàbrica

“En un veritable enfocament de zero defectes, no hi ha coses sense importància”

PHIL CROSBY

Si estas buscant una metodología per a millorar els processos de la teva planta, estalviar costos i satisfer més i millor als teus clients, la metodología Six Sigma és una opció.

¿QUÈ ÉS SIX SIGMA?

És una metodología de millora de processos per a portar la Qualitat fins a nivells pròxims a la perfecció, que corregeix els problemes abans de que es presentin. Es tracta d’examinar els processos repetitius de les empreses. És una filosofía de l’excel.lència basada en dades.

Els esforços del Six Sigma es dirigeixen a tres àrees principals:

 • Millorar la satisfacció del client
 • Reduïr el temps en el cicle
 • Reduïr els defectes

LA METODOLOGIA DMAIC

Els projectes 6S permeten buscar la causa arrel a un problema de la manera més eficient.

És un mètode sistemàtic que utilitza dades rigurosament mesurades i anàlisi estadísitics per a identificar les fonts d’error i les formes d’eliminar-les.

La metodologia DMAIC pot considerar-se com una fulla de ruta per a la resolució de problemes i la millora del producte / procés posat en qüestió. Aquesta metodologia consta de 5 fases:

 • D – Definir (Define) Definir el problema i les fites del projecte
 • M – Mesurar (Measure) Mesurar el procés per a determinar l’acompliment actual; quantificar el problema.
 • A – Analitzar (Analyse) Analitzar i determinar la (s) causa (s) arrel dels defectes.
 • I – Millorar (Improve) Millorar el procés eliminant defectes
 • C – Controlar (Control) Control del rendiment del procés futur.

Debem seguir rigurosament les fases de la metodologia, generant uns bucles iteratius entre les fases per a trobar la causa arrel d’un problema i assolir els objectius basant sempre les nostres decisions en fets i dades.

6 RAONS PER IMPLANTAR SIX SIGMA

 • 1 – Permet tenir controlats els processos en tot moment, establir variables mesurables per a analitzar l’operativa de cada àrea de l’empresa, i definir canvis o noves estratègies per a millorar l’eficència.
 • 2 – Ajuda a la teva organització a eliminar errors.
 • 3 – Hi ha una creació d’una identitat empresarial que es basara en la recerca de la qualitat total i l’excel.lència
 • 4 – Provoca una millora en la productivitat i en la rendabilitat dels productes gràcies a la millora dels processos i la major amortització de les inversions.
 • 5 – Involucra a tots els professionals de l’empresa i a totes les seves àrees. La millora dels processos deu realitzar-se de forma conjunta per a que l’operativa funcioni de forma homogènia i sense fissures.
 • 6 – És aplicable a qualsevol sector industrial.

Ja sabem la teoría. Ara, anem a la pràctica. Comencem pel principi: quin procés necessites millorar?

Siemens acquires technology leader in Real-Time Locating System solutions