El software APS: Programa la producció i planifica la demanda

Al nostre últim post MRP VS. MRP II assenyalàvem el dilema que plantegen aquests dos sistemes de planificació de materials, sabent que operen pensant en una capacitat infinita i en temps d’espera estàtics.

Avui resoldrem aquest dilema, i veurem com planificar a capacitat finita, i al seu torn, com adaptar-nos a la demanda.

El problema

La multitut de restriccions i operacions que es donen a fàbrica fa complexa la programació i la planificació de la producció únicament amb un ERP / MRP, utilitzant sistemes manuals (pissarra, full d’Excel) o confiant en una sola persona per a gestionar els problemes simplement per la seva experiència. L’errada esta en que l’eina de suport per a la presa de decisions és estàtica, la qual cosa no ajuda davant d’un problema dinàmic, al contrari, afegeix més problemes al dia a dia:

 • Els materials es demanen abans de ser necessaris.
 • Els recursos es sobre-ocupen.
 • El treball en curs s’incrementa.
 • Les ordres de treball triguen més del que s’esperava per a completar-se.
 • Els lliuraments van tard.

La solució: Software APS (Advanced Planning and Scheduling)

Segons la nostra experiència, sabem que la solució passa per la implantació d’un software APS, una eina d’optimització i simulació.

Surt del resultat del MRP, recuperant OF’s, rutes, llistes de materials, estocs, compres, comandes .. Ofereix una seqüenciació detallada, utilitzant diverses regles de programació avançades, permetent així una clara visualització de l’impacte dels canvis possibles, i la generació i avaluació de múltiples escenaris.

Com ens pot ajudar?

 • Les operacions únicament es programaran quan els recursos estiguin disponibles, tenint en compte capacitat, restriccions i materials.
 • Ens proporciona visibilitat sobre el compromís de dates de lliurament
 • Reprogramacions ràpides i impacte dels canvis.
 • Redueix el apagar focs en programació

L’APS mostra al planificador una visió completa de demanda, capacitat, ús de recursos, seqüència d’operacions i el temps esperat per a completar cada operació. Així mateix, pot moure les operacions d’un costat a l’altre, canviar les prioritats i manipular el programa en qualsevol forma que consideri necessària per a complir amb els objectius del negoci. I abans de confirmar els canvis, analitza i observa l’impacte en totes les ordres. La visibilitat és la clau.

Beneficis d’un software APS

 1. És ràpid. Crea un pla de producció que sincronitza totes les ordres en segons o minuts.
 2. Intel · ligent. Direcció pot identificar problemes potencials (causa i efecte) i solucionar-los abans que ocorrin.

Resultats:

 1. Millora del servei al client
 2. Reducció d’inventari
 3. Reducció del cicle de programació
 4. Increment de productivitat

Aquesta és la teoria. Però vols veure com funciona, com és i en què et beneficiarà implantar un Software APS a la teva fàbrica? Deixa’ns mostrar-t’ho, demana la teva demo

MRP vs. MRP II. Planificación de materiales.