Solucions de software MRP, ERP, SCM I APS: diferentes però complementàries (I)

El món empresarial global és complex. Organitzacions de totes les mides generalment treballen amb més d’un programari, i s’han d’integrar en conjunt per tal de donar suport i optimitzar millor tots els processos.

Les empreses industrials que s’ocupen de la planificació i programació de la seva producció normalment utilitzen múltiples solucions: per a la planificació de recursos empresarials (ERP), la planificació de necessitats de materials (MRP), la gestió de cadena de subministrament (SCM) i per la planificació i programació avançades de la producció (APS), sempre amb l’objectiu d’optimitzar els processos de fabricació i distribució. Cada solució té les seves pròpies característiques i funcions, però hi ha una superposició definida entre elles.

En aquest post, explicarem en què consisteixen les solucions APS, SCM, ERP i MRP.

¿Què és el software APS?

El software APS és un mecanisme de suport de decisions per a la logística i els processos de fabricació. El seu objectiu principal és proporcionar la millor solució possible per a planificar o programar, basant-se en una anàlisi per comandes, demanda, subministrament, capacitat i logística.

Un sistema APS permet una reacció ràpida davant els canvis del mercat, un millor rendiment i temps de lliurament, nivells optimitzats d’inventari i un millor servei al client, el que redueix els costos.

No obstant això, un APS no reemplaça a altres sistemes; és un sistema agregat a la part superior. En realitat, és un subconjunt d’optimització d’un paquet de software SCM. Té en compte restriccions específiques (una màquina trencada, capacitat limitada, una vaga, etc.) i analitza ràpidament les dades de simulació per a obtenir recomanacions optimitzades.

¿Què és una solució SCM?

El SCM gestiona múltiples processos de negoci en la cadena de subministrament, començant des de la planificació del producte i acabant amb la seva entrega. Aquest sistema ajuda a les organitzacions a desenvolupar processos que integren les seves activitats de fabricació amb la logística.

El seu objectiu principal és gestionar el flux d’informació entre compradors, proveïdors, producció, el magatzem i la logística: la traçabilitat. S’encarrega de proporcionar visibilitat d’extrem a extrem en cada component de la xarxa de la cadena de subministrament sense perdre de vista els objectius a curt i llarg termini de l’empresa.

software industrial aps erp scm mrp

¿Què és un sistema ERP?

En termes bàsics, un sistema ERP és un software empresarial que integra diverses funcions administratives, des de finances a recursos humans, a fabricació i vendes. Administra els recursos de tota l’empresa i concilia totes les transaccions financeres. Està dissenyat al voltant de múltiples funcions comercials, el que significa que els mòduls es comuniquen entre si a través d’una base de dades central i la informació entre departaments es comparteix.

¿Què és una solució MRP?

Un altre terme que s’usa sovint quan es parla de ERP és MRP. La majoria dels fabricants utilitzen aquest sistema d’organització: el software de planificació de necessitats de materials que permet la planificació, la programació i el control general dels materials utilitzats en el procés de fabricació.

Els sistemes ERP integren el manteniment de registres estandarditzats com les solucions MRP, però la seva funció principal és permetre l’intercanvi d’informació entre moltes àrees dispars d’una organització, la qual cosa permet una visió cohesiva del funcionament d’una organització.

En aquest quadre comparatiu veuràs les principals característiques en relació a la planificació per a cadascuna de les solucions:

 

APS

SCM

ERP

Métode de planificació

Dinàmic

Dinàmic

Estàtic

Processament de dades

Ràpid

Mig

Ràpid

Recolzament a les decisions

Diu què és allò
òptim

Diu què passara al futur

Diu què va passar en el passat

Freqüència d’actualització de dades

Temps
real

Temps
real

Lots de dades

Focus
principal

Simulació de fabricació per als processos d’entrega

Simulació de la demanda
per als processos d’entrega

Gestió de dades i la seva integració

Gestió de restriccions

Simultani

Simultani

Aïllat

Model d’anàlisi

Enfocament de baix a dalt

Enfocament de baix a dalt

Enfocament de dalt a baix

Optimització

Alta

Alta

Baixa

Períodes de planificació

Múltiples

Múltiples

Únic

Enfocament de la planificación

Planificació amb o sense restriccions

Planificació amb restriccions

Planificació basada en la
capacidad amb restriccions
limitades

Mètode de càlcul

Heurístic, optimització, algoritmes

Holístic

Càlcul MRP

Font: Technology Evaluation Centres

En el nostre següent post explicarem en què es diferencien aquestes solucions i com es complementen entre si en un procés productiu.

I tu, quins sistemes o solucions utilitzes per a gestionar la teva producció i la cadena de subministrament?

Continuarà ..

Metodología Six SigmaLa Digitalización de la Industria