Connector Preactor per a Sage X3

Siemens Simatic IT Preactor: més potència per al teu Sage X3

Simatic It Preactor de Siemens és una solució potent i pràctica, totalment adaptada a empreses industrials, i pots connectar-la amb X3 ERP.

Respòn a les demandes cada vegada més exigents i canviants dels teus clients, gestiona de manera global els teus fluxes i la planificació dels recursos de la teva cadena de subministrament.

Amb aquesta senzilla integració milloraras el compliment i la qualitat en terminis d’entrega, seras més productiu, reduïras l’obra en curs i el temps de cicle, estalviaras molt temps i reduïras costos de manera significativa. Potència el teu ERP amb  Preactor, eina líder per a la planificació i programació de la producció.

Principals funcionalitats del connector per a X3

La flexibilitat i l’arquitectura oberta de Preactor, al connectar-lo amb Sage X3, incorporen funcionalitats no cobertes per l’ERP com ho són la planificació i programació de la producción a capacitat finita.

  • Gestió de màquines i centres de treball a capacitat finita
  • Gestió de recursos secundaris
  • Gestió de calendaris (centres de treball i recursos secundaris)
  • Gestió de llista de materials multi-nivell
  • La possibilitat de considerar, o no, restriccions
  • Algorismes i regles de programació personalitzables i parametritzables en funció dels criteris del client
  • Solapaments i/o temps d’espera entre les operacions
  • Reprogramació automàtica del planning en funció de l’avanç de la producció