Millora la sincronització dels teus processos de producció amb Preactor

Una fàbrica és un ens viu i dinàmic. Els fabricants han de reaccionar amb excel·lència davant canvis imprevistos, alhora que han de reduir els terminis de lliurament i satisfer les demandes dels clients. La teoria és senzilla, però com aconseguir-ho?

Preactor APS: Software líder en planificació i programació avançades

Preactor APS de Siemens millora la sincronització dels processos productius i ofereix una total visibilitat i control per a millorar l’aprofitament de recursos i la puntualitat dels lliuraments, reduint inventari i pèrdues. Les seves solucions compleixen aquestes necessitats mitjançant algoritmes que equilibren demanda i capacitat, generant programes de producció viables.

simatic it preactor software

Què passa amb el teu software actual?

Preactor està dissenyat per a treballar conjuntament i simplificar (enlloc de reemplaçar) els sistemes existents. Parlem del programari per a la planificació de recursos empresarials (ERP), el sistema d’execució de fabricació (MES), el de comptabilitat i previsió, i arxius amb recopilació de dades de les plantes.

La visibilitat és la clau

A Bluesmart implantem Preactor per a una planificació estratègica a llarg termini que cobreixi mesos i anys futurs; per a una planificació tàctica a mig termini amb un horitzó de poques setmanes; i per a una programació i seqüenciació detallades de dies, hores i minuts.

Sabem que la visibilitat és la clau, i que necessites visualitzar l’impacte de les teves decisions. Has de saber que això no pots aconseguir-ho amb fulles d’excel. Amb les nostres solucions t’ajudarem a visualitzar la càrrega actual, veure l’impacte dels imprevistos, analitzar casos hipotètics i comparar alternatives abans de prendre una decisió.

Programació avançada amb Preactor AS

Avui volem parlar amb detall sobre l’eina líder de Programació a capacitat finita Preactor AS, basada en un model detallat de la planta, tenint en compte la disponibilitat dels recursos i les múltiples restriccions per a desenvolupar un pla viable.

simatic it preactor planificación producción

Objectius i finalitat:

L’objectiu i finalitat pot dir-se que és minimitzar el temps de producció i els costos, indicant a la planta de producció què ha de fer, quan, quins empleats se’n encarregaran i quina màquina fer servir, maximitzant l’eficiència de cada operació.

Beneficis de la programació avançada

  • Millor utilització de recursos
  • Reducció de les operacions de configuració i modificació
  • Reducció d’inventari i del WIP
  • Visibilitat detallada de la càrrega de producció
  • Ràpid modelat d’escenaris hipotètics
  • Millora en la puntualitat dels lliuraments

 

A Bluesmart som especialistes implantant projectes de millora de la gestió de la producció a les fàbriques dels nostres clients, perquè sabem que el procés de transformació digital de la Indústria és imparable.

Vols veure com funciona i en què et beneficiarà Preactor? No et perdis la nostra agenda de webinars. Demana el teu accés a les sessions, t’esperem!

preactor alimentacio